Detta DVD var i Tingsrätten.

– Enligt barnneurolog H P kan ingen säga om Eric Marca kände smärta. (Tingrättens rapport)

– Eric Marca endast har levt under en kort tidsperiod ( under sex månader; 1.7.2006 – 30.12.2006 ) och således också lidit kortare av sina bestående smärtor än normalt. Ytterligare har den skadelidande varit ett foster/spädbarn med hög invaliditetsgrad vars förståelseförmåga på grund av detta har varit ytterst begränsad. ( Patientförsäkringscentralens advokat )

-Barneurologen H P ordinerade Eric Marca på vederbörligt sätt bland annat morfin för stillande av smärta (Valviras rapport)

Advertisement